Podrška

Naša misija, besplatno naučno-inženjersko obrazovanje za sve motivisane učenike kroz mentorski rad, prepoznata je od strane kompanija i istaknutih pojedinaca koji dele slična uverenja, i čija nam nesebična podrška omogućava da realizujemo godišnje kampove.

Naša vizija je da dođemo do što većeg broja motivisanih učenika i učenica, da ih zainteresujemo za oblasti kojima se bavimo, uvedemo u svet nauke i inženjerstva i podstaknemo na dodatni vanškolski rad i konstantno istraživanje i usavršavanje.

Mega-partneri

Su svi koji su nam donirali iznos u vrednosti članarine za 10 polaznika godišnje

Continental Automotive Serbia Microsoft Development Center Serbia OKC Vuk Karadžić

Kilo-partneri

Su svi koji su nam donirali iznos u vrednosti članarine za 5 polaznika godišnje

Inspira grupa Tenstorrent

Partneri

Su svi koji su nam donirali iznos u vrednosti članarine za 2 polaznika godišnje

Heapspace

Prijatelji PFE-a

Su kompanije, institucije i organizacije sa kojima delimo iste vrednosti i ciljeve, i vidimo benefit u povezivanju i saradnji.

Fondacija Petlja Fondacija Neozoik Prvi put s ocem GirlTHing