Program

Udruženje Primenjena fizika i elektronika tokom godine održava paralelno dva programa i to program za nove polaznike i program za stare polaznike o kojima možete više pročitati u nastavku.

Programe vode rukovodioci koji ih realizuju uz pomoć mlađih i stručnih saradnika. Programi se sastoje iz ciklusa kampova na kojima se obrađuju teme i realizuju naučno-istraživački projekti iz oblasti kojima se PFE bavi. Pored saradnika, u realizaciji kampova učestvuju i gostujući predavači sa fakulteta i iz industrije.

Program za nove polaznike

Ko su novi polaznici?

Novi polaznici su srednjoškolci koji prvi put prolaze kroz ciklus kampova. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem prijavnog formulara u okviru kojeg polaznici opisuju svoja interesovanja i iskustva. Za više informacija o prijavljivanju za nove polaznike pratite naš sajt i društvene mreže!

Šta rade?

Na kampovima za nove polaznike održavaju se tematska predavanja i vežbovne radionice kroz koje se polaznici upoznaju sa osnovama oblasti kojima se PFE bavi. Nakon što se upoznaju sa osnovnim teorijskim principima, uče i kako se koristi laboratorijska oprema, kako se vrše konkretna fizička merenja, kao i kako se ti rezultati tumače i obrađuju. Ova znanja im kasnije tokom ciklusa pomažu da se kroz izradu “mini projekata” dublje upoznaju sa pojedinačnim oblastima i realizuju prve produkte svog znanja, čime se pripremaju za predlaganje svog sopstvenog načno-istraživačkog projekta kojim bi se bavili u narednom ciklusu seminara.

Danilo kvari prototipsku ploču

Program za stare polaznike

Ko su stari polaznici?

Stari polaznici su srednjoškolci koji su već prošli ciklus kampova za nove polaznike i svojim predlogom projekta se kandidovali za ovaj ciklus.

Šta rade?

Glavni cilj programa za stare polaznike je izrada sopstvenih naučno-istraživačkih pojekata, ali takođe polaznici imaju i priliku da čuju naše stručne predavače i nastave svoj razvoj u svim oblastima seminara, bez obzira na konkretnu oblast koja pokriva njihov godišnji projekat. Polaznici dobijaju saradnike mentore sa kojima rade na svom projektu. Nakon realizacije projekta i dobijenih rezultata pišu svoj prvi naučno-istraživački rad. Uspešno završeni radovi su kruna rada jednog polaznika. Svoj rad, polaznici predstavljaju na konferenciji radova udruženja Primenjene fizike i elektronike, a zatim ih objavljuju na sajtu. Najbolji radovi će biti prezentovani i na nekoj od naučno-inženjerskih konferencija u Srbiji.

Nakon završenog ciklusa, polaznici se, ukoliko ne završavaju srednju školu, mogu ponovo prijaviti sa novim projektom, dok se u suprotnom najuporniji priključuju saradničkom timu!

Mihailo računa na tabli

 • Novi polaznici

  • Zimski kamp

   Predavanja i vežbe iz matematike, fizike, osnova elektrotehnike, analogne i digitalne elektronike, programiranja i mikrokontrolera drže saradnici PFE-a, pored kojih gostujuća predavanja o savremenim dostignućima u industriji i nauci drže naši eksterni saradnici - profesori sa fakulteta i gosti iz industrije sa ciljem da polaznici započnu potragu za temema koje su im privlačne. Pored stručnih. postoje i brojne aktivnosti pomoću kojih ćemo se upoznati kao što su razgovori, gledanje filmova, šetnje itd.

   Dve osobe sede za dva stola, udubljeni u sveske, na nekom ispitu
  • Prolećna online radionica

   Dvodnevna predavanja i vežbe na temu obrade signala i obrade zvuka. Nakon upoznavanja sa datim oblastima, rad na mikro projektima sa ciljem primene naučenog. Predavanja i vežbe drže stručnjaci iz datih oblasti uz pomoć saradnika PFE-a.

  • Letnji kamp

   Tokom letnjeg kampa glavni fokus su mini projekti na kojima će polaznici raditi sa svojim mentorima. Rad na projektima pomaže polaznicima da steknu bolje praktično znanje iz oblasti na kojima su do sada radili u ovogodinjem ciklusu. Pored rada na projektima održaće se predavanja iz tema srodnih PFE-u, od strane stručnih saradnika.

   Osoba sedi na zemlji, iza nje se nalaze planine i zvezdano noćno nebo
  • Jesenja online radionica

   Rad na izveštajima za mini projekte koji na kojima smo radili tokom letnjeg kampa kao i prezentovanje svojih projekata. Cilj pisanja izveštaja je priprema za ciklus seminara starih polaznika, gde je glavni cilj rad na naučno-inženjerskom projektu.Takođe, novi polaznici i polaznice će čuti prezentacije starih polaznika i polaznica čime će im biti olakšan proces predlaganja svog prvog naučno-inženjerskog projekta.

 • Stari polaznici

  • Zimski kamp

   Tematski kamp iz sistema automatskog upravljanja. Predavanja i vežbe će držati stručni i mlađi saradnici PFEa, kao i profesori sa tehničkih fakulteta iz Srbije. Polaznici će imati priliku i da naučeno teorijsko znanje primene na maketama namenjenim za praktičnu realizaciju pokrivenih oblasti.

   Dva osobe stoje za tablom, jedna sedi na stolu pored računara, sarađuju na nečemu
  • Prolećna online radionica

   Diskusija o predlozima projekata, kao i dodatna online predavanja stručnjaka iz nauke i industrije iz oblasti kojima se bavimo. Polaznici će do kraja seminara imati bolju sliku svih predloga i dobiti mogućnost da izaberu sa kim će raditi svoj letnji naučno-inženjerski projekat.

  • Letnji kamp

   Mentorski rad sa našim stručnim i mlađim saradnicima u izradi projekata koje su polaznici i polaznice samostalno predlagali. Na kampu će se odvijati dodatna predavanja, izleti u prirodi i kao i dodatne društvene aktivnosti i druženja.

   Osoba sedi za računarom i nešto programira, dok je računar povezan kablom sa glavom nekog robota
  • Jesenja online radionica

   Polaznici i polaznice će raditi na završavanju svojih radova, a onda će ih predstaviti novim polaznicima i polaznicama kako bi im pomogli u izboru projekata za sledeću godinu. Pored te aktivnosti, održaće se diskusije o izboru novih predloga projekata i rada na njima.

   Osoba stoji pored table na kojoj se nalazi grafik, a na grafiku je prikazan rast nečega

Šta su bivši polaznici rekli o PFE-u?

Kada smo bivše polaznike i polaznice pitali koliko i kako im je značio PFE, neki od odgovora bili su i:

Ubedljivo jedna od najznačajnijih stvari koja mi se desila u životu. Mogu samo da spekulišem, ali me je učestvovanje na PFEu oblikovalo i unapredilo kao osobu u svakom pogledu. Ljudi koje sam upoznao su mi dragi prijatelji i ne znam kako bih bez njih.

Mesto gde sam puno sazreo, naučio puno stvari, naučio puno o sebi i proveo najlepše nedelje života.

PFE mi je značio da steknem ogromno znanje i pre svega oblikovao moj pogled na svet nauke. To je bilo mesto gde sam prvi put dobila priliku da radim stvari koje me zanimaju, na zanimljiv i drugačiji način, da upoznam ljude istih interesovanja i razmišljanja (ljude širom Balkana) i da zapravo shvatim šta me najviše zanima i čime želim da se bavim kasnije u životu. PFE mi je pomogao da se izgradim na svakom mogućem polju, od naučnog i profesionalnog, pa sve do društvenog i ličnog.

PFE je predstavljao način da se upoznam za mnogobrojnim oblastima kojima se PFE bavi i to na jedan drugačiji način, odnosno kroz istraživanje i učenje od vršnjaka (što smatram najvažnijim).